Gråsiska, Uppsala, 19/1 -24Fjällvråkar och havsörn, Sundbro, 11/2 -24Jaktfalk, Uppsala, 14/2 -24