Palmduva, Assuan, 30/3 -23Fiskmåsar, Jönköping, 10/4 -23Skäggdopping, Jönköping, 10/4 -23Skäggdopping, Jönköping, 10/4 -23Skäggdopping, Hjälstaviken, 17/4 -23Gransångare, Hjälstaviken, 17/4 -23Bergfink, Pinnmovägen, 2/5 -23Bofink, Ulva kvarn, 2/5 -23Fasan ♂, Fjuckby, 2/5 -23Mandarinand ♂, Uppsala, 3/5 -23Råka, Uppsala, 7/5 -23Svart rödstjärt ♂, Uppsala, 7/5 -23Svart rödstjärt ♀, Uppsala, 7/5 -23Koltrast, Nåntuna, 9/5 -23Ortolansparv, Ulva kvarn, 10/5 -23Årta, Ånge fågelsjö, 10/5 -23Sv-v flugsnappare ♂, Pinnmovägen, 14/5 -23Näktergal ♂, Baskemölla, 21/5 -23Rosenfink ♂, Baskemölla, 21/5 -23Sångsvanar, Baskemölla, 21/5 -23Busksångare, Salsta slott, 29/5 -23Härmsångare, Salsta slott, 29/5 -23Brun kärrhök, Årby, 1/6 -23Törnskata, Årby, 1/6 -23Tornfalk, Salsta slott, 4/6 -23Svarthätta, Pinnmovägen, 25/6 -23Lärkfalk, Heby, 12/7 -23Ängshök ♀, Heby, 21/7 -23Ängshök ♀, Heby, 21/7 -23Bivråk och ängshök ♂, Heby, 21/7 -23Brun kärrhök juvenil, Heby, 23/7 -23Rörsångare, Hjälstaviken, 29/7 -23Ormvråk juvenil, Skyttorp, 14/8 -23Kattuggla, Hjälstaviken, 20/8 -23Ägretthäger, Hjälstaviken, 20/8 -23Ormvråk, Hjälsta, 10/9 -23Skäggmes, Hjälstaviken, 10/9 -23Rapphöns, Sundbro, 17/9 -23Havsörn, Storvreta, 27/12 -23