Tornfalk, Uppsala, 11/1 -22Gulsparv, Pinnmovägen, 21/2 -22Sånglärkor, Uppsala, 13/3 -22Pilfink, Storvreta, 15/3 -22
Kaja, Storvreta, 16/3 -22
Knipa, Märsta, 19/3 -22
Drillsnäppa, Ånge fågelsjö, 4/5 -22
Koltrast, Nåntuna, 9/5 -22
Törnsångare, Ånge fågelsjö, 13/5 -22
Lövsångare, Ärentuna, 14/5 -22
Snatterand, Ånge fågelsjö, 18/5 -22
Knölsvan, Fysingen, 19/5 -22
Sävsångare, Fysingen, 19/5 -22
Gök, Storvreta Dyorna, 21/5 -22
Trädpiplärka, Storvreta Dyorna, 21/5 -22
Brushane, Ånge fågelsjö, 22/5 -22
Buskskvätta, Sävjaån, 23/5 -22
Gulärla (Thunbergi), Sävjaån, 23/5 -22
Kråka, Kungsängen, 23/5 -22
Ängspiplärka, Kungsängen, 23/5 -22
Rödstjärt ♀, Pinnmovägen, 24/5 -22
Rödstjärt ♂, Pinnmovägen, 24/5 -22
Rödstjärt ♂, Pinnmovägen, 25/5 -22
Grönsångare, Nåntuna, 26/5 -22
Större hackspett, Pinnmovägen, 26/5 -22
Fiskmås, Uppsala, 29/5 -22
Gråsparvsunge, Ängeby, 29/5 -22
Havsörn, Ledskär, 30/5 -22
Hämpling ♂, Ledskär, 30/5 -22
Strandskator, Ledskär, 30/5 -22