Gulärla, Hjälstaviken, 3/8 -21
Kärrsångare, Hjälstaviken, 3/8 -21
Gröngöling juvenil, Pinnmovägen, 9/8 -21
Vitkindad gås, Hjälstaviken, 30/8 -21
Trädkrypare, Dufweholm, 9/8 -21
Grågås, Hjälstaviken, 30/8 -21
Steglits juvenil, Hjälstaviken, 3/9 -21
Ärtsångare, Vendelsjön, 7/9 -21
Gråhäger juvenil, Hjälstaviken, 13/9 -21
Sparvhök, Hjälstaviken, 13/9 -21
Blåmes, Hjälstaviken, 14/9 -21
Skäggmes ♂, Hjälstaviken, 14/9 -21
Skäggmes ♀, Hjälstaviken, 14/9 -21
Turkduva, Storvreta, 20/10 -21
Kattuggla, Uppsala, 31/10 -21
Koltrast ♂, Ekeby kvarn, 2/11 -21
Rallhäger, Snatra brygga, 20/11 -21
Rallhäger, Snatra brygga, 20/11 -21
Tallbit ♂, Ledskär, 20/11 -21
Bofink ♀, Pinnmovägen, 2/12 -21
Strömstare, Ekeby kvarn, 7/12 -21
Strömstare, Ekeby kvarn, 7/12 -21
Tallbit ♀, Pinnmovägen, 8/12 -21
Grönfink, Pinnmovägen, 10/12 -21
Grönsiska, Pinnmovägen, 18/12 -21
Stjärtmes, Storvreta, 18/12 -21
Stjärtmes, Storvreta, 18/12 -21
Domherre ♂, Pinnmovägen, 19/12 -21
Stenknäck, Pinnmovägen, 19/12 -21
Gulsparv, Pinnmovägen, 27/12 -21