"PHILUREN - Humoristisk publikation som utgavs årligen 1951-1993 av avgångsklasserna vid Tekniska Gymnasiet (sedermera Erik Dahlbergsgymnasiet) i Jönköping. Innehållet bestod, förutom av annonser, av presentationer av eleverna i avgångsklasserna samt skämt av delvis lokal karaktär. Behållningen av försäljning samt annonsintäkter bekostade ursprungligen en större studieresa för avgångsklasserna. I samband med att de fyra-åriga tekniska gymnasielinjerna försvann upphörde också utgivandet av Philuren."
Källa: Wikipedia

I hemmet hände det under de första åren på 60-talet att något exemplar av denna skrift letade sig in på tidskriftshyllan under soffbordet, men då årgångarna under andra halvan av 60-talet blev allt mindre rumsrena så gömdes sådana istället långt upp i ett garderobsskåp. Där gjorde de inte så mycket intryck på mig, men när jag i slutet av klass 8 fick ett ex av 1970 års utgåva var jag redo att uppskatta den här formen av humor.

Kort och gott bestämde jag att någon gång ska jag vara med om att göra denna tidning! Ett av de få livsmål jag satt upp för mig.

Det var således därför jag sökte till Tekniska gymnasiet istället för till naturvetenskaplig linje på "Peset" (Per Brahegymnasiet) som annars hade varit det naturliga i mitt fall.

Och så blev det! Jag blev Teknist, och lyckades så småningom komma in i Redax - redaktionen för Philuren -75. Tiden på Teknis var fantastisk för min utveckling på flera sätt, så det är ingen överdrift att säga att mitt liv varit helt annorlunda om jag inte läst den där Philuren 1970.

Så genom att döpa min webbsajt till Philuren så hedrar jag denna saligen insomnade företeelse.

Faktum är att det finns en sajt som är renodlat dedicerad till denna tidskrift, nämligen www.philuren.com.Redax - Philurens redaktion 1975
Elevkåren på Erik Dahlbergsgymnasiet disponerade det gamla Soldathemmet, ett före detta kapell som antagligen hade någon sorts koppling till regementet A6.

Kyrkorummet användes under min tid bland annat som danslokal och porrbiograf(!).

Philuren-redax höll till i en enrumslägenhet i ett hus som var ännu äldre än själva kapellet, och som låg i vinkel mot detta. Har tyvärr inte kvar något foto på denna byggnad, men den såg ungefär ut som huset på denna bild. Både hus och kapell är rivna.

När man kom in möttes man av köket...

... med tillhörande festutrymme!

I själva redaktionslokalen rådde febril verksamhet.

Förutom att få in klassbilder från avgångsklasserna gällde det att skaffa annonsörer, och vanligen ville dessa ha hjälp med utformning av annonserna.

Textmaterial skrevs på en elektrisk IBM-skrivmaskin med utbytbar stil-kula. På den tiden var det fortfarande lite exotiskt att kunna skriva skrivstil på maskin. Och PC och liknande fanns nog inte ens i huvudet på Bill Gates eller Steve Jobs då.

Men det viktigaste var att fylla Philuren med skämt (ja, det går bra att använda ordets båda betydelser).

Ytterst lite var egenproducerat så sax och klisterburk användes flitigt. Skämten hämtades från andra liknande publikationer såsom "En Rolig Halvtimme", FIB Aktuellt och en trave Borås Tidningar som någon vänlig själ skänkt oss.

Och på våren 1975 föddes den välskapte Philuren!

Så här såg framsidan ut - ritad av mig i den 1800-talsinspirerade stil som jag alltid gillat.