Curriculum Vitae - Anders Wilén

Utbildning


1971-1975

Gymnasieskolan Erik Dahlberg, Jönköping, Kemiteknisk linje

1975-1976

Värnplikt, I 12 Eksjö

1976-1981

Tekniska Högskolan, Linköping, Maskinteknisk linje


Anställningar


Juni 1981 - sept 1983

Saab-Scania Flygdivisionen (materialingenjör, kompositteknik)

Okt 1983 - okt 1985

Saab Space (kvalitetsingenjör, satellitsystem)

Nov 1985 - nov 1986

Saab Missiles (kvalitetsledare, robotsystem)

Dec 1986 - juli 1996

Pharmacia Biotech (kvalitetsansvarig, sektionschef)

Aug 1996 - aug 2000

Dr Ludwig Brann Patentbyrå (patentkonsult)

Aug 2000 - apr 2018

GE Healthcare [f d Amersham Biosciences] (senior system engineer)

Maj 2018 tills vidare

Friherre