Färgbyten i lager


I det här avsnittet använder vi lagren för att lösa en uppgift. Som exempel har jag valt något som jag tycker är kul - att kombinera en svartvit bild med detaljer i färg. Det finns flera sätt att göra det på, men metoden med lager har fördelen att vara någorlunda oförstörande så man kan när som helst fortsätta att jobba på bilden även när man gjort något fel.

När man vant sig vid lagren känns de också som ett bra sätt att hålla reda på arbetet med bilden.

Jag använder en bild med jordgubbar och gör två varianter av övningen. Först visar jag hur man kan göra om bilden redan är i färg, och sedan hur man får en liknande effekt med ett foto som från början är svartvitt.

Variant 1 - Färgbild

Det jag vill göra i den här övningen är att låta den mellersta jordgubben och dess blad behålla sin färg, medan resten av bilden är i svartvitt. Först hämtar jag in min färgbild i Photoshop. Den hamnar då i Background.


Sedan är jag en försiktig person som alltid vill vara på säkra sidan, så även om jag inte tänker arbeta direkt på min bakgrund så gör jag ändå ett lager med en ren kopia av bakgrunden. Högerklicka på Background i Panel Bar och välj Duplicate Layer. Detta är alltså inte nödvändigt, men om jag av någon anledning råkar sabba färgbilden och inte upptäcker det förrän långt senare så har jag utgångsbilden kvar. Namnger det nya lagret till Bakgrundskopia. Det ursprungliga Background kommer vi inte att behöva tänka på mer - det ligger där bara som reserv.


Över färglagret tänker jag placera ett svartvitt lager. Gör en ny kopia av det översta lagret och döp det till Svartvit kopia.


Nu är ju detta lager också i färg, så nu ska jag göra om det till svartvitt. Se till att lagret är aktivt, öppna Enhance i Photoshops Main Menu och klicka på Convert to Black and White. Nu kommer en dialogruta upp. Välj någon style, t ex Scenic landscape och klicka Ok.


Läget nu är alltså att vi har två lager och en Background. Eftersom vi ser lagerföljden ovanifrån så syns bara det översta svartvita lagret. Prova att släcka det med ögonsymbolen i Panel Bar. Då syns lagret Bakgrundskopia istället. Återställ synligheten för det svartvita lagret.

Man skulle nu helt enkelt kunna använda suddverktyget (Eraser Tool) på det svartvita lagret på de ställen där den underliggande färgbilden ska synas.

Men detta har nackdelen att om man gör fel (raderar för mycket) och upptäcker det för sent så kan man inte längre ångra vad man gjort.

Så jag använder en smartare metod - en lagermask! Denna funktion hittar man här:


Se till att det svartvita lagret är aktivt, och klicka på knappen "Add a mask". Nu dyker det upp en vit ruta i lagret i Panel Bar.


Den vita rutan är omgiven av en blå ram som betyder att masken är aktiv. Detta gäller det att hålla koll på för ofta råkar man jobba på bilden när symbolen med miniversionen av bilden är aktiv, dvs har den blå ramen. I så fall jobbar man direkt på bilden och det var ju inte meningen!

När masken är aktiv kan man måla i bilden med penselverktyget. Man målar med svart, vitt eller valfri gråskala och effekten kommer att bli att vita områden är ogenomskinliga (dvs lagret syns), svarta områden blir transparenta (så underliggande lager syns) och gråskalor gör lagret delvis transparent.

Välj en pensel (Brush Tool) med lämplig storlek, och gärna diffus kant. Se till att Foreground Color är svart.


Måla nu på bilden på de områden som ska bli genomskinliga. Då tittar underliggande lager fram.


Gå på detta vis över alla delar som ska friläggas. Använd mindre penseldiameter ju mindre detaljer som ska friläggas.


Omkring bladen har jag avmaskat för mycket. Lätt fixat - byt penselns färg till vitt och måla över dessa partier! Då blir det svartvita lagret åter synligt på dessa ställen.


Lägg märke till att den lilla vita rutan i maskens symbol nu är svart på de ställen där man "målat" fram transparensen.


Jag tycker att den svartvita delen av bilden är lite kontrastlös. För att jobba med den saken dubbelklickar jag på bildsymbolen på lagret så att den blir aktiv.


I Main Menu väljer jag Enhance > Adjust Lighting > Brightness/Contrast och ökar kontrasten.


Bilden är klar. Jag sparar den dels som Photoshop-fil och kan då återvända och jobba vidare hur jag vill, och dels som en vanlig bild, typ .jpg.Variant 2 - Svartvit bild

Om man har en svartvit bild så kan den antingen vara sparad som en "greyscale", dvs sakna alla andra färger än gråskalor, eller vara en bild med färgmoden RGB Color som kan hantera färger även om bilden bara visas med gråskalor. Är det en Greyscale måste man byta färgmod för att kunna addera färger.

Jag kommer att börja exemplet med att kolla moden och vid behov se till att den är RGB Color.

Men först ska jag bestämma mig för hur jag vill att bilden ska bli. Jag tänker mig att göra jordgubben spännande blå, och dess blad så orange som jag kan åstadkomma. Kul med lite variation!

Jag öppnar min svartvita bild som blir Background.


Först kollar jag färgmoden. I Main Menu > Image väljer jag Mode och får då upp en lista som visar att bilden är en Greyscale.


Klicka istället för RGB Color. Bilden ändrar sig inte, men nu kan den hantera färginformation. Min vana trogen gör jag en lagerkopia av Background som jag kallar Svartvit.


För att göra en av jordgubbarna blå så jag använder markören till att göra en markering runt jordgubben. Sedan kopierar jag denna markering och klistrar in kopian i bilden. Den kommer att få ett eget lager som jag döper till Blå.


Nästa steg är att ge detta lager en blå färg. Se till att det är aktivt och öppna Enhance > Adjust Color > Adjust Hue/Saturation. Klicka för den lilla rutan "Colorize".


Dra i de olika reglagen till dess färgen är så bra som du vill ha den och klicka Ok.


Nästa steg är att ta bort de blå områden som inte ska vara kvar. Jag gör det med en lagermask. Detta görs på samma sätt som jag beskrivit ovan i Variant 1.


Tills vidare gör jag det blå lagret osynligt med ögonsymbolen, och gör på samma sätt som ovan - med lagret Svartvit aktivt - en kopia av jordgubbsbladen som får ett lager som heter Orange.


På motsvarande sätt som för den blå färgen ger jag den nya detaljen en orange färg.


Och kanterna av bladen trimmar jag också som tidigare med en lagermask. Går lättare om man zoomar in bilden en del.


Jag gör åter det blå lagret synligt.


Tycker att jordgubben ser lite platt och tråkig ut och gissar att det skulle se roligare ut om alla de små fröna i den framträdde lite mer. Jag försöker lösa det genom att göra den blå färgen på fröna delvis transparent.

Sättet är att fortsätta jobba med lagrets lagermask, så jag klickar på lagermaskens ruta i lagret Blå i Panel Bar för att aktivera masken. Men istället för att med penselverktyget måla svart så ändrar jag Foreground Color till en grå färg ungefär mitt emellan vitt och svart.

Så blir det lite pilligt arbete att måla över alla fröna med lagermask-färgen med hjälp av en Brush Tool med liten diameter.


Nu är jag mer nöjd och avslutar arbetet.