Jag har bott i Storvreta sedan 1992 och har alltmer fascinerats av traktens långa historia. En stor del av samhället låg under vatten då istiden gav med sig och efter hand som havsnivån sjönk befolkades stränderna. När havsbotten blottlades kunde den användas för odling. Gårdar byggdes och Storvreta by skapades liksom flera grannbyar. Hela tiden lämnade människor spår efter sig.

Min tanke är att här dokumentera sådana spår. För den som vill få en god uppfattning om traktens historia rekommenderas boken "Storvretabygden Forntid-Nutid". Boken utgavs i början av 90-talet av Storvreta biblioteks- och kulturförening.