POLLETTER FÖR JÖNKÖPINGS SPÅRVÄGAR

Jönköpings Spårvägar upprätthöll spårvagnstrafik i Jönköping under åren 1907-1958. Som mest trafikerades tre linjer, den Gröna (Bymarken-Ryhov), den Röda (Jordbron-Rosenlund) och den Gula (Torpaplan-Saturnusplan).

Polletter användes under hela denna tid. De tillverkades av det i pollett- och medaljsammanhang välkända bolaget C. C. Sporrong & Co. Det fanns automater i vilka polletterna kunde inköpas.

Bildtexterna har jag sammanställt efter att ha läst Magnus Widells artikel "Jönköpings Spårvägars polletter" i Gudmundsgillets årsbok 1981. Fotona visar polletter ur min egen samling.

Under tiden 1907 till 1920 var priset för en resa 5 öre för barn och 10 öre för vuxen. Polletterna var i en matt vitmetall.

Under perioden förefaller barnpolletterna ha tagit slut eftersom en ny typ togs i bruk. Dessa gjordes av en blankare vit metall. Även andra små skillnader finns, exempelvis är hålet något mindre.

Till följd av en avgiftshöjning 1920 (varvid priset för barn höjdes till 10 öre och för vuxen till 15 öre) gjordes nya polletter. Dessa tillverkades i mässing.

1942 ändrades priserna igen. En sorts tillfälliga polletter, avsedda att underlätta övergången till den nya taxan, kom i bruk. Dessa var i vitmetall och saknade - i likhet med sina föregångare - prägling på baksidan. Den nya taxan var fr o m 1 jan 1942 20 öre för vuxen (15 öre före kl 8), medan priset för barn var oförändrat.

Den nya reguljära pollett som infördes 1942 var dubbelsidig. Den saknade valörangivelse, och hade på baksidan texten "Gäller för enkel spårvägsresa". Två varianter förekom: försilvrad mässing och bara mässing.

En variant med baksidetexten "Gäller för enkel resa" introducerades också, kanske 1949 då priset för enkel resa höjdes till 25 öre.

Sent 1952 började en variant med ett litet fyrkantigt hål att användas. Detta var den sista typ som sattes i bruk fram till spårvägens nedläggning 8 juni 1958. Priset för vuxen var då (sedan 1955) 40 öre och för barn 20 öre.