KÅLGÅRDEN, MARS 1986

Kålgårdsområdet ligger centralt i Jönköping. Det var fram till 90-talet relativt oexploaterat, trots att det låg på bara ett stenkasts avstånd från stadens egentliga centrum. Visserligen hade mycket av områdets 1800-talsbebyggelse ändå försvunnit efter hand men nybyggnationen var sparsam. Detta berodde kanske på att delar av området var rätt sankt och dittills fungerat som ett lite ostrukturerat småindustriområde.

Namnet kommer av att här förr låg odlingar som hörde till många av stadens fastigheter. Efterhand dök en småstugebebyggelse upp, och hantverkare och mindre industrier följde. Störst var nog Nydals gjuteri som låg just under den vänstra blå ringen på kartan nedan.

Men grävskoporna har slukat hela området och det är nu bebyggt med moderna bostadshus. Fast i norra delen har ett och annat gammalt hus faktiskt sparats och renoverats, däribland den gård Gelbgjutargatan som dokumenteras på bild 11-21 nedan. Och i södra delen av området finns fastigheten Aspholmen från 1700-talet kvar.

Bilderna 1-5 är tagna alldeles vid gjuteriet (som skymtar i bakgrunden på bild 13). Denna gårdsmiljö är borta, men det vita huset, i vilket THX-doktorn Elis Sandgren hade verksamhet under under tidigt 70-tal, är renoverat och flyttat. Det ligger nu på den plats där man på bild 11 ser några stående cementrör.

Lägg förresten märke till att kartbilden som kommer från en karta ritad på 40-talet använder "Målargatan" som namn på den gata som senare fått namnet "Gelbgjutargatan".
1

2

3

4

5

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21