LITE ALLMÄNT OM ÖLBRYGGNING

Inledning

Ölets historia är lång och fascinerande, men den ger jag mig inte in på här. Men en intressant utveckling är den som pågår nu - en tillbakagång till mer ursprungliga bryggeriformer från det att den industriella ölbryggningen nästan helt fått konsumenterna att tro att öl ska smaka som den bleka lager som sprutar ut ur rören hos Carlsberg, Heineken, Budweiser och andra.

Med början i USA på 80-talet inleddes en liten revolt mot de gigantiska bryggerierna. Små bryggerier, s k mikrobryggerier började dyka upp, med lokal försäljning. Man försökte inte efterlikna industrilagern utan utvecklade de traditionella öltyperna baserat på de lokala förutsättningarna.

Sveriges inträdde i EU hade det goda med sig att möjligheterna att följa utvecklingen i USA ökade, och under 90-talet och senare har det dykt upp massor med småbryggerier som producerar mycket intressanta öl.

Parallellt med detta ökar också hembryggningen, som man väl då kan kalla nanobryggning. Ölsatser har funnits att köpa länge, men resultaten av dessa var sällan så kul att folk fortsatte.

Det som är trenden nu är istället att man brygger eget öl med "riktiga" råvaror. Själv brygger jag ca 15-20 L per gång vilket väl är den minsta mängd som det är någon mening med.

De viktigaste (och ofta enda) ingredienserna är vatten, malt, humle och jäst. Råvarorna påverkar ölets karaktär, liksom bryggprocessen. Denna innehåller flera steg.

Bryggprocessen i korthet

Förenklat ser bryggprocessen ut så här:

Mältning

Korn blötläggs för att gro. Därvid frigörs enzymer som senare kommer att utnyttjas för att omvandla kornets stärkelse till socker. Processen avbryts efter några dagar och kornet torkas. Man har nu malt. Det är inte många hembryggare som mältar själva. De allra flesta köper färdig malt i krossad eller okrossad form.

Mäskning

Det mältade kornet krossas och löses i varmt vatten. Under mäskningen bryter enzymerna i malten ner maltens stärkelse till socker.

Lakning

Varmt vatten används också för att laka ur mäsken, varefter maltresterna silas bort och man har en vört.

Vörtkokning

Vörten kokas tillsammans med humle som ger ölet beska, arom och hållbarhet (varefter vörten kallas "stamvört").

Kylning

Stamvörten kyls och förs över till ett jäskärl.

Jäsning

Jäst tillsätts som via jäsning omvandlar vörtens socker till alkohol, kolsyra och smakämnen. Den som så vill kan även tillsätta humle under jäsningen, s k torrhumling.

Slutbehandling och tappning

Vid industriell tillverkning avlägsnas jästen och brygden lagras, filtreras, pastöriseras, kolsyresätts och tappas.

Vid hembryggning kan man filtrera genom en strumpa eller liknande, alternativt nöja sig med att låta jäst och växtdelar få sjunka i jäskärlet och lämnas kvar där under tappningen.

Det finns alltid lite jäst kvar och genom att tillsätta en skvätt sockerlag i varje flaska före kapsylpåsättningen så skapas en efterjäsning som ger upphov till kolsyra och skumbildning vid upphällningen.

Prylar

Utrustning för att brygga i riktigt liten skala får man delvis tillverka själv. Kolla sektionen "Hur man brygger" angående detta.