SABBAT PÅ LÖRDAG ELLER SÖNDAG?

Bakgrund

Ibland har jag frågat mig hur det kommer sig att judarna firar sin sabbat på lördag medan den kristna världen gör det på söndag. Kunde det vara på grund av att vi bytt kalender från den julianska till den gregorianska (vilket i Sverige skedde 1 mars 1753 varvid man uteslöt de sista 11 dagarna i februari)? Jag visste inte, men har sökt en del på internet för att hitta en förklaring.

Nedanstående lilla redogörelse är baserad på information från en hemsida tillhörande Religious Tolerance.org

Historik

Under den tid som gick fram till dess kristendomen blev utropad som offentlig religion i Romarriket vid slutet av 300-talet levde de kristna församlingarna i en huvudsakligen hednisk omgivning, olika beroende på var f&örsamlingarna fanns. Denna utgjordes bland annat av tillbedjan av olika romerska gudar, en religion kallad Mithraism med tillbedjan av den persiske guden Mithra och olika grekiska och egyptiska gudar.

Den romerska religionen och Mithraismen hade söndagen som sin heliga dag. Det var sannolikt praktiskt för de kristna att också anamma söndagen som helig dag.

Dessutom fanns det en fördel i att distansera sig från judarna vilka tidvis förföljdes kraftfullt. Till detta kom att det rådde en avsevärd fientlighet mellan judar och kristna, eftersom judarna efter Jesus död tidvis utövat omfattande förföljelser av de kristna.

År 321 deklarerade den då soldyrkande hedniske kejsaren Constantine att söndagen (Sunday=solens dag) skulle observeras som helig dag över hela romarriket. Vid kyrkomötet i Laodicea ung. År 364 bestämdes på motsvarande sätt att söndagen, inte lördagen, skulle vara kristenhetens vilodag. När så kristendomen blev statsreligion i Romarriket var söndagen väl etablerad som sabbatsdag.

Det har förekommit mindre kristna samfälligheter som hållit kvar vid lördagen som sabbatsdag ända till slutet av medeltiden, men dessa har varit isolerade företeelser.

En annan intressant fråga är om söndagen är den första eller sista dagen i veckan. I traditionell judisk tideräkning är söndagen den första dagen vilket är rimligt med tanke på att den föregående sabbatsdagen (lördagen) var den sista i den vecka under vilken Gud skapade världen. Av någon anledning övertogs denna kutym till den tidiga kristna tideräkningen, dvs. den kristna vilodagen (söndagen) räknades som veckans första dag i strid med med skapelseveckans arbetsfördelning.

Efterhand började dock en förändrat synsätt att vinna mark, men det var inte förrän 1972 som den svenska almanackan antog den internationella standard som sa att söndagen är veckans sjunde och sista dag.