OLIKA SORTERS HUMORBondkomik

En svensk humorform som främst kopplas till artister som i början av 1900-talet uppträdde på den svenska landsbygden, ofta inom ett relativt begränsat geografiskt område. Det var artister som Skånska Lasse, Östgöta-Lasse och Anners Annersa på Hultet. De uppträdde med visor och historier på dialekt i revyliknande form.

Buskis

En mindre rumsren form av bondkomik. Innehåller mer av teater och fräcka anspelningar än den ordinarie bondkomiken.

Crazyhumor

Snabb form av humor, ofta framförd på scen som tokroliga oneliners. Crazyhumorn kan bestå i våldsamma och ibland nästan surrealistiska överdrifter. Tidskriften MAD har nästan blivit en symbol för crazyhumorn, som i Sverige under 60-talet ofta kallades sjuk humor.

Ironi

Ironi är att säga något annat än man menar, grundat på en förväntan att den som hör/läser ska förstå att man inte menar vad man säger. Avsikten kan vara att vara humoristisk eller självkritisk.

Exempel: Man har just missat bussen man behövde komma med och säger ”Där gick bussen. Toppenfint!”

Om mottagaren inte förstår att det hela är ironi kan man få en del att förklara. Meningen med en ironiska kommentar kan också förloras om den som är ironisk inte på något sätt (genom t ex ett leende) signalerar sin egentliga inställning. Om ironin har en elak udd mot någon är den sarkastisk.

Uttrycket ”ödets ironi” används när något sammanfaller med en vanligen oönskad företeelse. Nyligen läste jag t ex om en man som spelat på hästar och vunnit flera miljoner, men som dagen efter dog i en hjärtattack. Där passade uttrycket ”ödets ironi”.

Komedi

I huvudsak samma sak som lustspel.

Kuplett

Se under Revy.

Lustspel

Komiskt eller humoristiskt skådespel som ofta utspelar sig kring vardagliga situationer

Oneliner

En kort replik eller ett snabbt påstående som inrymmer en tydlig humoristisk poäng. Jämför t ex Groucho Marx' sarkastiska sidokommentarer.

Parodi

I en parodi förändras något välkänt fenomen - ofta ett kulturellt verk - till en skämtsam och ofta något löjeväckande variant. Typexempel är alla mer eller mindre roliga versioner av Mona Lisa (försedd med mustascher, glugg mellan tänderna, glasögon och så vidare).

Pastisch

En pastisch är ett efterföljande av en äldre stil eller ett äldre känt verk. Pastischen är således inte i sig en humorform, men kan ofta användas för att skapa humoristiska associationer.

Pilsnerfilm

Nedlåtande namn på en genre av svenska komedifilmer, typisk för 1930-talet. Namnet lär ha myntats redan på den tiden. Filmerna kännetecknades av bullriga och löjeväckande karaktärer, men var trots allt mycket populära.

Revy

Revyn är en underhållningsform med starka rötter i Sverige. I revyn blandas musik, sketcher och monologer. Ett typiskt inslag är kupletten som är en humoristisk eller satirisk sång. Kupletterna och sångerna består ofta av äldre musikstycken till vilka nya texter satts. Revyns innehåll är ofta kopplat till aktuella eller lokala ämnen - särskilt i lokalrevyer och nyårsrevyer.

Sarkasm

När en ironisk kommentar har en elak eller nedvärderande avsikt kallas den sarkasm. Sarkasmen har ofta en tendens till överdrift.

Exempel: Någon råkar spilla ut kaffe och får höra ”Bra jobbat!”

Satir

Satir är en form av humor som grundar sig på att man fokuserar på - och kanske förstorar - något man uppfattar som ett missförhållande. Avsikten kan exempelvis vara att på ett mer eller mindre humoristisk sätt föra fram samhällskritik, ibland i syfte att uppnå en förändring. Serier kan vara satiriska, t ex Arne Anka.

Sjuk humor

Svenskt nedlåtande begrepp för crazyhumor.

Slapstick

Humorform som var vanlig i stumfilmer och tecknade filmer där ”action” i form av t ex slagsmål, människor som drattar på ändan och liknande visas på ett överdrivet och onaturligt sätt. Till händelserna lades ofta ljudeffekter. Namnet ”Slapstick” sägs komma från träpinnar som användes för att skapa sådana ljudeffekter.

Spex

En form av lustspel av en amatörensemble som främst knyts till studentlivet vid svenska och finska universitet. Ett typiskt ursprungligt studentspex - så som det uppstod i mitten av 1800-talet - är en parodi på något klassiskt drama, ofta med anakronistiska anspelningar på nutiden. Skådespelarna är studenter, och åtminstone i de klassiska spexen enbart män.

Varité

Scenframträdande som omfattar en blandning av olika former av underhållning såsom sång, akrobatik, trolleri, utbrytarkonst etc.

Vaudeville

En form av varité. Vaudeville är ofta satirisk eller parodisk. Vaudevilleunderhållning var betydligt vanligare förr, före ljudfilmen. Bröderna Marx är exempel på vaudeville-artister som tog med sin humor till ljudfilmsvärlden.

Vits

En vits är en form av snabb kommentar eller berättelse som oftast skapar en komisk effekt genom en lek med ord, såsom utnyttjande av ord med flera betydelser. I Sverige har Göteborg ett rykte om sig att vara ett centrum för denna humorform.


Källor:

Wikipedia