ANIME - EN LITEN INTRODUKTION

Allmänt

Anime - som uttalas med avslutande ä-ljud och med ungefär samma betoning på varje stavelse - står generellt för japansk animerad film. Efter att från början helt varit tecknad har datoranimeringstekniken alltmer vunnit insteg i genren.

Tecknad film har gjorts länge i Japan, men den stil som förknippas med anime växte fram på 1960-talet och spred sig utanför Japan på 80-talet.

Som pionjär på 60-talet räknas Osamu Tezuka. Han hade inspirerats av Walt Disney's storslagna 30-talsproduktioner men för att spara kostnader förenklade han tecknarstilen. På 70-talet ökade intresset för manga (japanska tecknade serier) bland alla åldrar i Japan. Populära manga-serier blev föremål för animering, och den teknik Osamu Tezuka utvecklat passade väl för både manga och anime. Bland annat hade Osamu Tezuka noterat att om man gjorde karaktärernas ögon oproportionerligt stora kunde man lättare uttrycka känslor och stämningar. Detta blev sedan ett typiskt grafiskt särdrag för manga och anime.

Vad gäller handlingen finns i stort sett all mänsklig verksamhet representerad. Detta gör att anime kommit att sorteras i genrer (mer om detta nedan). Liksom manga är anime i Japan en angelägenhet för vuxna likaväl som för unga. Detta kan vara en förklaring (det finns fler) till att man som västerlänning kan bli lite förvirrad av innehållet i en anime. Råa och våldsamma scener kan snabbt övergå i barnsliga inslag för att plötsligt vara klart sexiga.

Ett annat genomgående drag är att huvudpersonerna i en anime vanligen är mycket unga, men med fysik och intelligens minst i nivå med vuxna. Vidare är det inte ovanligt att en för övrigt relativt realistisk skildring kryddas med absurda inslag, exempelvis den talande motorcykeln i Kino's Journey.

Action och framtidsscenarier är mycket vanliga liksom skräckteman. Men det som gjort att anime fått en viss popularitet i mer intellektuella kretsar är att det inte är ovanligt att filmerna tar upp teman som väcker filosofiska frågeställningar. Exempel på det senare är den redan nämnda Kino's Journey och Serial Experiments Lain.

Visuell stil

Man kan inte säga att anime uppvisar någon entydig grafisk stil. Det är naturligtvis vanligt att tecknarstilen följer den som blivit kännetecknande för manga, vilket ofta betyder förenklade ansiktsdrag med volymrikt färgglatt hår, stora ögon och spetsiga hakor. Detta är dock inte på något sätt någon regel. Olika studios har ofta egna grafiska stilar, och filmens karaktär kan påverka den grafiska utformningen. Dessutom blandas ibland stilarna även i en och samma film. T ex kan karaktärerna vara relativt enkelt tecknade medan bakgrunder är nästan fotorealistiska.

De visuella uttrycken för känslolägen kan skilja sig från de som används i västliga produktioner och kan förbrylla en europé en hel del. Förutom att annat minspel än vi är vana vid används (t ex slår japaner av artighet ned ögonen då någon är upprörd) används ofta mycket överdrivna uttryck och symboler för att uttrycka känslor.

Vid chock eller förvåning kan t ex ögonen göras oproportionerligt stora samtidigt som ansiktet ritas i helt annan tecknarstil än filmen i övrigt. Arga karaktärer kan förses med streckmönster över ansiktet som ska symbolisera uppsvullna vener. Arga kvinnliga karaktärer kan producera en klubba och slå sin antagonist. Manliga karaktärer kan få näsblod som symbol för deras intresse av en kvinnlig karaktär. Personer som skäms eller är stressade uppvisar ett överflöd av ansiktssvett eller en ansamling av parallella streck under ögonen, särskilt om romantiska känslor finns med i sammanhanget.

Genrer

Chibi: Står egentligen för en tecknarstil med kraftigt oproportionella figurer, men används främst i komedier eller kodomo.

Fantasy: Omfattar filmer med handlingen förlagt i en sagovärld, vanligen med magiska krafter som tillägg till naturlagarna. Ex. Wolf's Rain.

Hentai: Pornografisk anime.

Humoristisk anime: Den japanska humorn är inte enkel att följa för västerlänningar. Det finns t o m en genre som kallas bakaanime (idiotanime) där handlingen är mer eller mindre obegriplig. Ex.: Excel Saga.

Kodomo: Serier för barn (Ex.: Pokémon)

Mecka: Populär genre som kännetecknas av gigantiska robotar, eller egentligen robotdräkter, som styrs inifrån av mänskliga piloter. Ex.: Full Metal Panic.

Realistisk anime: Ingen stor genre. Det är vanligt att berättelserna förläggs i historisk miljö. Ex.: Tokyo Godfathers.

Science Fiction: Serier med handling som utspelar sig i en framtid. En viktig SciFi-genre är cyberpunken. Denna dystopiska inriktning som behandlar frågeställningar kring IT-nätverk, artificiell intelligens, utbyte av kroppsdelar mot mekaniska eller på annat sätt förbättrande komponenter och konspirerande storbolag. Ett tidigt exempel är Akira från 1988 som i hög grad bidrog till animens internationella genombrott. Andra exempel är Ghost in the shell (två tv-serier och tre filmer), Cowboy Beebop och Wonderful Days. Som Sci-Fi får man väl även räkna filmer om alternativa världar som snarare tilldrar sig i en högteknologisk ångdriven viktoriansk miljö, såsom Steamboy och Last Exiles.

Shonen no anime: Inriktning med tyngdpunkt på vapen och kamper. Målgruppen är unga grabbar. Ex.: Full Metal Alchemist.

Shoujo: Ordet betyder "ung kvinna" vilket anger målgruppen. Känslor, romantik och relationer är typiska ingredienser i handlingen (Ex.: Sailor Moon).

Shounjen: Denna genre riktas mot pojkar upp till de första tonåren och har fått relativt stor spridning i väst. (Ex.:Naruto). Filmer som avser en publik av äldre män (18+) samlas under beteckningen Seinen.

Produktionsformer

Det är vanligt att en anime baseras på en manga. Den vanliga produktionsformen är tv-serie. Dessa sänds vanligen i halvårslånga säsonger, så en serie är typisk 26 avsnitt lång eller någon multipel av detta. Kortare serier är vanligen på 13 avsnitt.

En serie kan också produceras för att säljas direkt på video/DVD. Denna produktionsform är ofta mer påkostnad med färre avsnitt, och kallas OVA, Original Animated Video.

Vidare kan rena långfilmer produceras.

En och samma manga kan bli föremål för alla dessa produktionsformer i godtycklig ordning.

Filmskapare och studios

Trots animens ökade utbredning i väst anses den överlag inte vara lika fin kultur som t ex filmer från Hollywood...

En anime-skapare som dock fått viss berömmelse är Hayao Miyazaki. Hans film Spirited Away har faktiskt fått en Oscar som bästa animerade film 2002 plus Guldbjörnen i Berlin samma år.

Hayao Miyazaki, vars verk nu innehas av den framgånsrika Studio Ghibli, har också skapat andra framstående filmer såsom The Living Castle och Nausicaä of the Valley of the Wind. Han hade för övrigt långt framskridna planer på att överföra Pippi Långstrump till anime, men efter ett besök i Sverige med sammanträffande med Astrid Lindgren nekades han rättigheterna till detta.

Mamuro Oshii är en filmmakare som gärna för in filosofiska inslag i sina berättelser. Han äger en basset-hund och denna dyker ofta upp i hans filmer, t ex Ghost in the Shell (baserad på Maamune Shirows manga).

Bland de mera kända filmstudiorna märks Sunrise (Cowboy Beebop, Steamboy), Manglobe (Ergo Proxy), Triangle Staff (Lain),

Källor

Wikipedia
Diverse DVD-omslag